Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verbouwen van de eengezinswoning, bouwen van B&B en een loods te Lindestraat 85 & 87

Aanvrager: Fiers Jan - Bleyenberg Lieselot

Ligging: Lindestraat 85 & 87

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie C, nrs. 0276 P, 0275 F, 0285 A, 0275 E, 0284 C, 0277 V 4, 0283 D, 0286 B, 0283 C, 0290 C en 0275 B

Start openbaar onderzoek: 29 mei 2020

Einde openbaar onderzoek: 27 juni 2020

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 28 juni 2020.Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2020061460. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.