Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verbouwen van een bestaande villa tot meergezinswoning (4WE) en ruimte voor vrij beroep en bouwen meergezinswoning (3WE) te Gontrode Heirweg 73

Aanvrager: Fortum Vastgoedassociatie 

Ligging: Gontrode Heirweg 73

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nr. 0403 W 4

Start openbaar onderzoek: 20 mei 2022

Einde openbaar onderzoek: 18 juni 2022

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 19 juni 2022. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2022013904. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.