Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verbouwen van een eengezinswoning naar eengezinswoning met kantoor te Kapellendries 48

Aanvrager: Degraeve - Segers

Ligging: Kapellendries 48

Start openbaar onderzoek: 30 november 2018

Eind openbaar onderzoek: 29 december 2018

U kan het dossier komen inkijken op het gemeentehuis, dienst stedenbouw, tijdens de openingsuren.

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 30 december 2018.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2018125193. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.