Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verbouwen van een werkplaats naar een proceseenheid te Brusselsesteenweg 370

Aanvrager: AV Eigen vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek

Ligging: Brusselsesteenweg 370

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie D, nr. 0096 D

Start openbaar onderzoek: 6 maart 2023

Einde openbaar onderzoek: 4 april 2023

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 5 april 2023. Of via het publiek Omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek) onder het dossiernummer OMV_2022130613. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.