Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verbouwen winkel met woning naar meergezinswoning met winkel en nieuwbouw meergezinswoning te Brusselsesteenweg 2 & 6

Aanvrager: Investpa Comm. Va.

Ligging: Brusselsesteenweg 2 & 6

Kadastrale percelen: 2e Afd Sie A nrs. 0527 S en 0527 T

Start openbaar onderzoek: 22 februari 2019

Einde openbaar onderzoek: 23 maart

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 23 maart 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2018156510. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.