Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkavelen perceel in 4 loten tot het oprichten van 4 halfopen bebouwingen te Oude Brusselse weg

Aanvrager: Audenaert Kris

Ligging: Oude Brusselse Weg zn

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nr. 0186 C

Start openbaar onderzoek: 15 juli 2022

Einde openbaar onderzoek: 14 augustus 20220

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 15 augustus 2022. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2022069130. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.