Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkavelen van grond in 2 loten bestemd voor 2 eengezinswoningen te Brusselsesteenweg 348A en 348B

Aanvrager: Landmeterskantoor VD

Ligging: Brusselsesteenweg 348A en 348B

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie D, nrs. 0126 R 4, 0126 S 4, 0126 S en 0126 T

Start openbaar onderzoek: 16 oktober 2019

Einde openbaar onderzoek: 14 november 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 15 november 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019120545. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.