Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkavelen van grond in 2 loten waarvan lot 1 wordt uitgesloten te Gontrode Heirweg 215

Aanvrager: Demoor Danny

Ligging: Gontrode Heirweg 215

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie B, nr. 0319 Y 4

Start openbaar onderzoek: 13 februari 2020

Einde openbaar onderzoek: 13 maart 2020

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 14 maart 2020.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2020009122. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.