Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkavelen van grond in 3 loten voor 2 woningen te Schauwegemsgraat 10 & 14

Aanvrager: Van Acker Gino

Ligging: Schauwegemstraat 10 & 14

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie C, nr. 0195 T 8

Begin openbaar onderzoek: 20 maart 2019

Einde openbaar onderzoek: 18 april 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 19 april 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019023098. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.