Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkavelen van gronden in 17 loten te Waterstraat zn

Aanvrager: Speybroeck Stefaan

Ligging: Waterstraat zn

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nrs. 0161 Y 2, 0161 P 2, deel 0155 N, 0160 C 3, deel 0161 V 2, deel 0157 B en 0161 W 2

Start openbaar onderzoek: 10 februari 2020

Einde openbaar onderzoek: 10 maart 2020

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 11 maart 2020.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019092145. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.