Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkavelen van gronden in 2 loten, na slopen woning en 2 hoogstambomen te Begijnenwegel 21

Aanvrager: Poelman Maureen

Ligging: Begijnenwegel 21

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie B, nr. 0293 C 3

Start openbaar onderzoek: 22 september 2021

Einde openbaar onderzoek: 21 oktober 2021

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 22 oktober 2021. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2021135149. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.