Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkavelen van gronden voor bedrijfsgebouwen en woningen en opheffen deel buurtweg nr. 53 die over het terrein loopt te Vijverwegel 55 tot 71

Aanvrager: VMD Real Estate en studiebureau Verhaert & co

Ligging: Vijverwegel 55 tot 71

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nr. 0333 M 2, 0301 A, 0333 L 2 en 0300 E

Start openbaar onderzoek: 10 november 2021

Einde openbaar onderzoek: 12 december 2021

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 13 december 2021. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2021140148. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.