Bekendmaking openbaar onderzoek voor wijziging tracé Eikerwegel en het uitbreiden brouwerij Huyghe te Brusselsesteenweg 238, 252, 254, 280, 282, Eikerwegel 11 t.e.m. 16, 19 t.e.m. 24 en Geraardsbergsesteenweg 4, 6, 8, 10, 12 te 9090 Melle

Aanvrager: Huyghe-Brouwerij van Melle

Ligging: Brusselsesteenweg 238, 252, 254, 280, 282 te 9090 Melle, Eikerwegel 11 t.e.m. 16, 19 t.e.m. 24 te 9090 Melle en Geraardsbergsesteenweg 4, 6, 8, 10, 12

Kadastrale gegevens: MELLE 1 AFD, sectie C, perceel 0165/02A003, 0169/00Z000, 0164/00Z004, 0165/02K002, 0164/00T003, 0170/00N000, 0165/00W000, 0165/53G000, 0164/00V003, 0164/00M004, 0164/00C003, 0165/02M002, 0166/00T006, 0165/02N002, 0165/02P002, 0165/02L002, 0164/00B003, 0170/00X000, 0165/00X000, 0165/02Z002, 0164/00P000, 0170/00M000, 0168/00S000, 0164/00X003, 0174/03A000, 0165/53K000, 0164/00P002, 0164/00H003, 0165/02Y002, 0173/00R000, 0166/00N008, 0173/00T000, 0165/02W002, 0165/02X002, 0170/00L000, 0168/00T000, 0166/00H008, 0565/00A000, 0166/00A009, 0164/00T004, 0164/02W000, 0170/00V000, 0170/00Y000, 0166/00R007, 0165/02V002, 0164/00Y003, 0165/02H002, 0164/00D003, 0174/00D000, 0166/00P008 en 0206/02A000

Start openbaar onderzoek: 29 november 2021

Einde openbaar onderzoek: 28 december 2021

Omwille van de coronamaatregelen wordt de informatievergadering digitaal georganiseerd op dinsdag 7 december 2021 om 18 uur. De link om aan de digitale Microsoft Teams vergadering deel te nemen is : Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

U vindt hierbij de link naar het dossier dat u kan raadplegen op het omgevingsloket :
https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=UAtnxYdgSLCNr3DU-GUVpw 

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 29 december 2021. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2020137335. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.