Bekendmakingen

Wil je informatie krijgen over de documenten die hier zijn vermeld?
Neem dan contact op met de algemeen directeur Lena De Smaele (09 210 07 20 of Lena.de.smaele@melle.be).
Wil je een klacht indienen tegen een genomen besluit?
Neem dan contact op met de toezichthoudende overheid via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.