Bekendmakingen

Hou er rekening mee dat persoonsgegevens (namen, adressen, rekeninguittreksels, rijksregisternummers…) van burgers en personeelsleden in deze documenten niet openbaar worden gemaakt. Wil je informatie krijgen over de documenten die hier zijn vermeld?
Neem dan contact op met de algemeen directeur Lena De Smaele (09 210 07 20 of Lena.de.smaele@melle.be).
Wil je een klacht indienen tegen een genomen besluit?
Neem dan contact op met de toezichthoudende overheid via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.