Bekenmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een kantoor en een meergezinswoning (10 WE) en het regulariseren van het slopen van de woning te Brusseslsesteenweg 172A & 172B

Aanvrager: Crown Enterprises

Ligging: Brusselsesteenweg 172A & 172B

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie B, nr. 0160 2 E 2

Start openbaar onderzoek: 27 december 2021

Einde openbaar onderzoek: 25 januari 2022

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 26 januari 2022. Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2021164009. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.