Bescherm jouw woning tegen inbrekers met gratis preventieadvies

Gepubliceerd op vrijdag 19 november 2021 8.38 u.
Onze politiezone werkt mee aan de integrale en geïntegreerde aanpak als antwoord op het aantal inbraken dat opnieuw toegenomen is. De aanpak bestaat uit een repressief en preventief luik.

Naast het opvoeren van het aantal gerichte controles is ook het verschaffen van diefstalpreventie van cruciaal belang om het aantal inbraken te verminderen. Zo kunnen Mellenaars een beroep doen op gratis en vrijblijvend anti-diefstal advies.

De diefstalpreventieadviseur komt op aanvraag langs en zal je helpen bij het beveiligen van jouw woning. Het gaat om een medewerker van de lokale politie die hiervoor specifiek opgeleid is. Die onderzoekt samen met jou de zwakke punten van jouw woning en vertelt je welke maatregelen er genomen moeten worden.

Concreet zal de adviseur het bestaande hang- en sluitwerk op ramen, deuren, poorten, daken, keldergaten en ventilatieroosters controleren. Je zal ook tips krijgen om met eenvoudige en goedkope ingrepen jouw woonst beter te beveiligen. De beoordeling van de adviseur is onafhankelijk en objectief: het staat je achteraf dan ook volledig vrij om te beslissen hoe en in welke mate je jouw woning beschermt tegen inbrekers.

Surf voor meer informatie naar de website van de politiezone Regio Rhode & Schelde en maak een afspraak met jouw diefstalpreventieadviseur op de website www.diefstalpreventieadviseur.be.

Info en contact
pz.rhodeschelde.slb@police.belgium.eu
09 363 71 71
https://www.politie.be/5418/vragen/preventie/diefstalpreventieadvies