Onze helden van de zorg

Eerstelijnszorg: maak je bekend bij Eerstelijnszone Scheldekracht

Dit is een oproep aan alle huisartsen, thuisverpleegkundigen, psychologen, ergotherapeuten, tandartsen, apothekers, diëtisten, logopedisten, kinesisten, maatschappelijk werkers,... en alle anderen actief op de eerste lijn in Melle om zich kenbaar te maken bij ELZ Scheldekracht. 

ELZ Scheldekracht moet het werk van lokale overheden en zorg- en hulpverleners op elkaar afstemmen. Onze ELZ Scheldekracht waar Melle toe behoort is opgestart rond de jaarwisseling en er door de coronacrisis meteen 'ingesmeten'.
Om hun werk goed te kunnen doen, hebben zij een zicht nodig op het veld van eerstelijnswerkers in de zorg. 
Maar het landschap is versnipperd, niet alle eerstelijnswerkers zijn aangesloten bij een beroepsfederatie, de wet op de privacy maakt dat je niet zomaar aan gegevens raakt... Toch hebben zij heel wat te bieden aan de eerstelijnswerkers. Momenteel zorgen ze voor een bedeelplan voor persoonlijk beschermingsmateriaan, voor psychosociale ondersteuning voro hulpverleners, staan in voor de opstart van cohortrondes en schakelzorgcentra, ..

Registreer je dus als zorgwerker via www.elzscheldekracht.be en maak kennis met een dosis Scheldekracht!

 

Mondmaskers en beschermingsmateriaal: geef je behoefte door. 

Ben je werkzaam in de zorg en geraak je niet meer aan mondmaskers of ander persoonlijk beschermingsmateriaal? Je kan je behoefte doorgeven aan ELZ Scheldekracht en aan de FOD Volksgezondheid. Zij brengen de behoefte in kaart en proberen aan de nood tegemoet te komen. 

Eerstelijnszone Scheldekracht coördineert de zorgverlening in Melle en een heel aantal andere gemeenten. Zij bekijken bijvoorbeeld wie er beschermingsmateriaal nodig heeft en organiseren de verdeling van dat materiaal. Je kan je behoefte hier doorgeven. ELZ Scheldekracht concentreert zich op de eerste plaats op zorgverleners die geen andere bevoorradingskanalen hebben. 

Daarnaast kan je ook aan de FOD Volksgezondheid doorgeven wat je behoefte is. Je vindt hier de link naar hun webformulier. 

Aan beschermingsmateriaal is er een tekort. Daarom roept Eerstelijnszone Scheldekracht op om beschermingsmateriaal binnen te brengen in verzamelpunten. Het gemeentehuis van Melle is zo een verzamelpunt. 

ELZ Scheldekracht zamelt in

Heb je zelf nog beschermingsmateriaal liggen en ben je momenteel niet actief in de zorg? Je kan er iemand anders mee helpen! ELZ Scheldekracht zamelt volgende materialen in via de gemeentes:

- FPP2/3-, chirurgische- of proceduremaskers

- handschoenen

- ontsmettingsalcohol voor de handen

- beschermingsschorten of -pakken

- materiaal om oppervlakten te ontsmetten (obv minimum 70 % alcohol of chloortabletten met min. 1 gram chloor per tablet)

Je kan alles binnenbrengen bij de gemeente Melle op het gemeentehuis in de voormiddag van 8 tot 12. Je mag aanbellen aan de kant van de Brusselsesteenweg en vragen naar de jeugddienst of de infodienst.

Kan je leveren of aanbieden op iets grotere schaal? Ook bij de FOD Volksgezondheid kan je je aanmelden. Je vindt hier hun webportaal.

Zelf mondmaskers maken

Ben je creatief met de naaimachine? Dan mag je ook mondmaskers zelf maken. Deze kunnen nuttig zijn voor mensen die ziek zijn. Dan kunnen de professionele maskers voorbehouden blijven voor gezondheidswerkers. 

Je vindt hier de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid. Zo kan je zorgen dat je werk zeker kan gebruikt worden. 

Ook zelfgemaakte mondmaskers mag je binnenbrengen op het gemeentehuis in de voormiddag van 8-12 bij de jeugddienst of de infodienst. Aanbellen kan aan de kant van de Brusselsesteenweg. 

Ben je een held? Zorg ook voor jezelf.

Wie in deze tijden in een cruciale sector werkt, heeft het extra druk. dat geldt voor personeel in de zorg, maar ook voor winkelbedienden, afvalophalers, schoonmaker, logistieke medewerkers en nog vele anderen.

Zorg niet alleen voor anderen maar denk ook tijdig aan jezelf. Niemand is geholpen als jij eronderdoor gaat, zeker jijzelf niet. Het Rode Kruis geeft tips. Verschillende van die tips zijn ook bruikbaar voor wie thuis instaat voor de zorg voor een kwetsbaar iemand. 

Zorg voor veiligheid

- Jij verricht heldenwerk in moeilijke omstandigheden.

- Ken je eigen veerkacht en de risico's van je opdracht.

- Volg de richtlijnen van je werkgever. Begrijp je rol en je verantwoordelijkheid. 

- Vraag tijdig om steun en begeleiding op je werk.

Samen, niet alleen

Neem belangrijke beslissingen niet alleen.

- Zoek steun bij vertrouwenspersonen, collega's en dierbaren. Laat voor je zorgen.

- Draag goed zorg voor elkaar, thuis en in team. 

Zorg voor jezelf

- Verzorg je dagritme

- Eet regelmatig en gezond. Drink water. 

- Vertrouw op wat je eerder hielp in moeilijke situaties. 

- Slaap en rust voldoende. Dit is een trage crisis. 

Zorg voor voldoende rust

- Adem! Neem tijd om in eer en geweten te beslissen. Pauzeer regelmatig. 

- Volg betrouwbaar nieuws, maar las ook rustmomenten in waarop je géén nieuws volgt. 

- Neem tijd om je gevoelens, zoals angst en frustratie, te begrijpen en te aanvaarden. Dit zijn normale gevoelens tijdens deze crisis. Ventileer je gevoelens en uit je behoeften.