Bijkomende maatregelen droogte

Gepubliceerd op vrijdag 27 juli 2018 10.11 u.
Naar aanleiding van de aanhoudende droogte en het stijgende risico op brandgevaar worden bijkomende voorzorgsmaatregelen getroffen:

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen, met uitzondering van captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening en voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te
gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden;
 • voor het besproeíen van daken, gevels, tenten en luifels;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsact¡viteiten;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 18 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends met niet-leidingwater in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor moestuinen;
 • voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 18 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends met niet-leidingwater.

Met betrekking tot het hoger risico op brandgevaar:

 • Het is verboden om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen open vuur te
  maken.
 • Voor iedereen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuurgebieden, provinciale
  domeinen, bossen of heiden in de provincie Oost-Vlaanderen wordt een absoluut rookverbod uitgevaardigd.
 • Het is verboden om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen vuurwerk te

 U vindt de besluiten van de gouverneur ook hieronder.