Bijzonder comité voor de sociale dienst

Gepubliceerd op woensdag 12 december 2018 11.13 u.
Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van dit comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het BCSD is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening

Het BCSD van de gemeente Melle bestaat uit 6 leden (exclusief de voorzitter). Dit hoeven niet noodzakelijk OCMW-raadsleden te zijn.

Het aantal leden van het BCSD waarover elke lijst beschikt, wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad.

 Op dinsdag 11 december 2018 ontving de algemeen directeur een verklaring van lijstenverbinding van de lijsten sp.a, Open VLD en Groen voor de verkiezing van de leden van het BCSD. Door de verbinding worden deze 3 lijsten in de berekening van het aantal zetels als één lijst beschouwd.

De berekening van het aantal zetels gebeurt door de algemeen directeur en is de volgende: 

Lijst Formule Rechtstreeksverworven zetels

(cijfer voor de komma)

Niet-rechtstreeks

verworven zetels

(hoogste cijfer na de komma)

Totaal

zetels

CD&V / N-VA 6/21 * 11 = 3,19 3 0 3
sp.a & Open VLD & Groen 6/21 * 10 = 2,90 2 1 3

 

Publicatiedatum op de gemeentelijke website: 12 december 2018