Buurt Informatie Netwerk Melle

Gepubliceerd op woensdag 17 maart 2021 15.48 u.
Een BIN of buurtinformatienetwerk is een samenwerking tussen buurtbewoners en politie om elkaar op de hoogte te houden van wat er gebeurt in een buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel.

Aan het hoofd van een BIN staan een coördinator en een mandataris van de lokale politie. Zij organiseren en evalueren de werking op regelmatige tijdstippen.

Je kan zelf aansluiten bij een BIN. In Melle zijn er vier: een BIN-Vogelhoek, een BIN-Gontrode, een BIN-centrum en één voor zelfstandigen (dit laatste over heel het gebied van de politiezone).

Als je als BIN-lid verdachte situaties opmerkt in je buurt, verwittig je de politie. Dit doe je door te bellen naar het noodnummer 101. Wanneer je voldoende concrete gegevens meegeeft en 101 je melding als ernstig beschouwt, dan worden alle aangesloten bewoners van jouw BIN automatisch ingelicht.

Heb je interesse om aan te sluiten bij één van de buurtinformatienetwerken? Surf naar de website van de politie voor je inschrijving.