Buurtinformatienetwerken (BIN)

Een buurtinformatienetwerk of BIN is een samenwerking tussen buurtbewoners en politie om elkaar op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. 

Aan het hoofd van een BIN staat een coördinator en een mandataris van de lokale politie. Zij organiseren en evalueren de werking ervan op regelmatige tijdstippen. 

Hoe werkt het? 

Als je als BIN-lid verdachte situaties, personen, leurders, voertuigen of gedragingen opmerkt in je buurt, verwittig en informeer je de politie. Dit doe je door zonder twijfel te bellen naar het noodnummer 101. Geef je voldoende concrete informatie mee en beschouwt 101 je melding als ernstig, dan worden alle aangesloten bewoners van jouw BIN telefonisch ingelicht. 

Een ingesproken bericht wordt automatisch verstuurd naar elk opgegeven telefoonnummer. Je kan dit ingesproken bericht beluisteren via je vaste telefoon of GSM. Wanneer je niet opneemt, contacteert het systeem een tweede nummer dat je hebt opgegeven of wordt de boodschap ingesproken op je antwoordapparaat. 

De politie gaat intussen na wat er aan de hand is en kan een patrouille sturen. De BIN-leden zijn intussen alert, steken de lichten aan en verwittigen de politie als ze verdachten opmerken of om nieuwe feiten door te geven. Op die manier kan de politie gerichter interventies sturen.

Voor wie?

In Melle zijn er vier BINS: Vogelhoek, Gontrode, centrum en één voor zelfstandigen (over het hele grondgebied van de politiezone). 

Hoe aanvragen?

Als je wil aansluiten bij een BIN, neem je contact op met de coördinator of vul je het formulier in.

Je kan alle gegevens terugvinden op de pagina van politiezonde Rhode-Schelde