Collecten

Voor het houden van een collecte moet je eerst toestemming vragen aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag wordt verder afgehandeld door de infodienst.

Mailen kan naar: infodienst@melle.be

Bellen kan naar: 09 210 07 77 of 09 210 07 78