Museum

Archeologische afdeling

De afdeling archeologie bevat voornamelijk laat-middeleeuws aardewerk. Blikvanger is een ruiterstatuette. Op het schild en de schabrak van het paard is een heraldisch motief te zien dat misschien verwijst naar Zeger II, burggraaf van Gent. Het beeldje gaat waarschijnlijk terug tot de 13e eeuw. Zulke ruiterbeelden werden vaak gebruikt als versiering van daken, poorten en dergelijke meer.

Jules Vits

Dankzij een schenking bezit de gemeente meer dan 130 modellen en maquettes van beelden en monumenten van de Melse beeldhouwer Jules Vits (1868-1935). Ze zijn in ons bezit sinds 1966. De collectie biedt een quasi volledig overzicht van de carrière van de beeldhouwer.

Ook zijn er verschillende voorbeelden aanwezig van alle onderwerpen die hij behandelde: religieuze kunst, oorlogsmonumenten, bustes, versieringselementen en grafkunst. De meeste van de ontwerpen werden ook uitgevoerd en veel ervan zijn te bewonderen in de publieke ruimte van Melle.

Wandeling

Je kan voor een groep een cultuur- en erfgoedwandeling onder begeleiding van een gids aanvragen. De gids neemt je mee doorheen het centrum van Melle met leven en werk van Jules Vits als rode draad.

Schenkingen en collectieplan

Bezit je voorwerpen, documenten of foto’s die je wilt schenken aan het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum? Geef ze niet zomaar af, maar bel ons of stuur ons een mail met zo veel mogelijk informatie en een foto. Wanneer je schenking aanvaard wordt, stellen we een schenkingsovereenkomst op, waarin je de voorwerpen of het archief definitief overdraagt aan de gemeente.

Bij de aanvaarding van schenkingen houden we o.a. rekening met deze aspecten:

  • De herkomst en de volledigheid van de archieven of objecten
  • De historische, informatieve en artistieke waarde
  • De mate waarin we de voorwerpen of archieven kunnen gebruiken voor tentoonstellingen, workshops, publicaties…
  • De (materiële) toestand van de schenking
  • De omvang
  • De uniciteit van de aangeboden voorwerpen of archieven

Op 14 december 2020 keurde de gemeenteraad het collectieplan voor het Museum, Archief en Documentatiecentrum goed. In dit document worden niet alleen de voorwaarden voor schenkingen uitgebreid besproken, je leest er ook meer in over onze prioriteiten voor de komende jaren. Raadpleeg hier het volledige collectieplan.