Compostvat

De verkoop van compostvaten vindt plaats in het gemeentelijk depot in de Autostradeweg.

Om een compostvat aan te vragen schrijf je 15 euro over op het rekeningnummer BE08 0910 0030 8813 op naam van Gemeentebestuur Melle met als vermelding "compostvat - naam van de persoon die het compostvat zal afhalen + telefoonnummer". Na je overschrijving bezorgt de financiële dienst dit rekeninguittreksel aan de verantwoordelijke technische dienst gemeente Melle.¬†Hij zal vervolgens contact opnemen wanneer het compostvat kan afgehaald worden.