Contactonderzoek

Op 11 mei start de Vlaamse Overheid met contactonderzoek. Het is de bedoeling om in kaart te brengen wie er besmet is met het coronavirus. 

Wat houdt dat in?

  • Mensen die positief testen op het coronavirus krijgen een telefoon waarin wordt gevraagd met wie ze allemaal de laatste dagen contact hebben gehad.
  • Je kan ook zelf telefoon krijgen met de melding dat je contact hebt gehad met iemand die positief is getest. 

Belangrijk om te weten:

  • De onderzoekers gebruiken altijd hetzelfde telefoonnummer: 02 214 19 19. Je kan ook een SMS krijgen van 8811. Sla beide nummers nu al op in je telefoon onder de naam 'Corona-opsporing'. Dan weet je meteen dat de beller betrouwbaar is. 

Word je getest op het coronavirus?

Denk dan al eens na over je recente contacten. Noteer hun naam, adres, geboortedatum telefoonnummer en e-mailadres. Je vindt een invuldocument met meer informatie hier

Er is ook een folder beschikbaar met meer informatie over het contactonderzoek. Je kan die folder hier downloaden.