Contactopvolging

Contactopvolging betekent dat de medewerkers van een contactopvolgingscentrum op zoek gaan naar de personen met wie een ziek persoon contact heeft gehad. 

Een medewerker van de overheid belt je op via het nummer 02/214.19.19. Het is belangrijk dat je zo volledig mogelijk antwoordt op de vragen:

  • Hij of zij zal je vragen naar het lijstje met contactpersonen dat je opstelde.
  • Je geeft hierbij nog wat extra informatie over jezelf om de situatie zo concreet mogelijk te kunnen inschatten: je geboortedatum, algemene gezondheidstoestand, beroep, contact met risicopersonen, enz.

Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dankzij jouw bijdrage kunnen je contactpersonen tijdig verwittigd worden en kunnen ze eventuele symptomen goed opvolgen. Zo gaan we samen de verspreiding van het coronavirus regen.

Heb je symptomen van het coronavirus? Maak dan een lijstje met recente contacten: naam, adres, geboortedatum telefoonnummer en e-mailadres. 
Extra informatie over contactopvolging, wat je moet doen als je zelf besmet bent of wat je moet doen als je in contact bent geweest met een besmette persoon vind je op de website van de federale overheid.

Er is ook een folder beschikbaar met meer informatie over het contactonderzoek. Je kan die folder hier downloaden.