Recyclagepark

Inwoners van Melle kunnen met hun selectief afval terecht op het container- of recyclagepark. Het recyclagepark is eigendom van de intercommunale Verko. Verko staat ook in voor de uitbating ervan.

Voor een bezoek op woensdag en donderdag dien je vooraf niet te reserveren.

Voor een bezoek op de andere dagen is het wel nodig om een afspraak te maken.

Reserveer je bezoek via Verko.

Om een vlot bezoek aan het recyclagepark te garanderen, verzoekt Verko je conform het recyclageparkreglement het afval thuis eerst grondig voor te sorteren, zodat je op het park snel alle materialen in de juiste container kan plaatsen. Op die manier kan je de verblijfsduur op het park beperken.

Waarvoor kan je bij ons terecht?