Coronabon

Coronabon voor Mellenaars

Een aankoopbon voor iedereen

De Coronabon is een aankoopbon die de gemeente aanbiedt aan haar inwoners.

Er wordt hierbij gekeken naar de samenstelling van je gezin. 

Iemand die alleenstaand is, heeft recht op een bon van 10 euro. Bestaat je gezin uit meerdere personen, dan krijg je 10 euro + 5 euro extra per bijkomend gezinslid. 

De bonnen zijn in het begin van de maand december met de post bezorgd. Je kan de bonnen gebruiken tot en met 31 december 2021. 

Wat kan je ermee doen? 

Je kan de Coronabon gebruiken bij Melse handelszaken, maar wel niet overal. Het is een instrument om de handelszaken te steunen die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis. Je kan de bonnen dus enkel benutten bij zaken die tijdens de Coronacrisis moesten sluiten. Bovendien kiezen handelaars ook zelf of ze instappen in het systeem of niet. Deelnemende zaken kan je herkennen aan een raamsticker of poster. De lijst kan je ook downloaden onderaan deze pagina. 

De Coronabon is dus anders dan de Mellebon, die ook bestaat. De Mellebon is ook een aankoopbon. Hierbij kunnen alle Melse handelszaken kiezen of ze er aan meedoen of niet.

Gebruik je je bon niet? Schenk hem dan aan degene die hem het meest nodig hebben. In het gemeentehuis, het OCMW en de hoofdbib staan bussen waarin je de bonnen kan deponeren. Het OCMW zorgt ervoor dat hij bij de juiste mensen komt!

Coronabon voor handelszaken

Handelszaken die verplicht moesten sluiten tijdens de eerste golf van de coronacrisis, konden instappen in het systeem. 

Wie mag deelnemen? 

Om te mogen deelnemen, moest je ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen voor activiteiten met als voorwerp kleinhandel, horeca of dienstverlening. 

Ook moest je verplicht gesloten geweest zijn tijdens de coronacrisis en dus recht hebben gehad op de corona-hinderpremie. 

Verder kan de coronabon enkel gebruikt worden bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zelf instaat voor de uitbating van zijn activiteit of via een aangestelde werknemer of een zelfstandig gerant. 

En uiteraard is de coronabon er voor handelszaken die gevestigd zijn op het grondgebied van Melle. 

Het volledige reglement kan je downloaden onderaan deze pagina. De gemeente schreef pro-actief zo veel mogelijk handelszaken aan. Inschrijven was mogelijk tot 30 november.

Je aanvaardt de bon, wat nu?

Als je ingeschreven bent, kan je de coronabon aanvaarden als betaalmiddel. De ontvangen bonnen mag je éénmaal per maand factureren aan de gemeente. Je dient de factuur in samen met de ontvangen bonnen. Bonnen die vóór de vervaldag zijn besteed, kan je nog indienen ter betaling ook na de vervaldag van de bon en dit uiterlijk tot 1 april 2022. 

En dan is er ook nog de Mellebon....

Misschien ben je met je zaak nog niet ingeschreven voor de Mellebon. De Mellebon is de aankoopbon van de gemeente Melle waarop alle Melse handelszaken kunnen intekenen, niet alleen de zaken die in aanmerking komen voor de corona-hinderpremie. De gemeente gebruikt de Mellebon zelf als geschenk bij geboortes en jubilea, of om buurtfeesten mee te subsidiëren. Mellenaars kunnen hem als geschenbon bij de gemeente verkrijgen. Ook deze bon is een manier om Mellenaars de weg naar je zaak te laten vinden.

Je vindt meer info over de Mellebon op deze pagina