Coronabon

Coronabon voor Mellenaars

Een aankoopbon voor iedereen

De Coronabon is een aankoopbon die de gemeente aanbiedt aan haar inwoners.

Er wordt hierbij gekeken naar de samenstelling van je gezin. 

Iemand die alleenstaand is, heeft recht op een bon van 10 euro. Bestaat je gezin uit meerdere personen, dan krijg je 10 euro + 5 euro extra per bijkomend gezinslid. 

De bonnen zullen kunnen afgehaald worden. De precieze locaties en tijdstippen zullen nog worden gecommuniceerd. Je zal de bonnen kunnen gebruiken tot en met 31 december 2021. 

Wat kan je ermee doen? 

Je kan de Coronabon gebruiken bij Melse handelszaken, maar wel niet overal. Het is een instrument om de handelszaken te steunen die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis. Je kan de bonnen dus enkel benutten bij zaken die tijdens de Coronacrisis moesten sluiten. Bovendien kiezen handelaars ook zelf of ze instappen in het systeem of niet. Deelnemende zaken kan je herkennen aan een raamsticker of poster. De lijst kan je ook downloaden onderaan deze pagina. 

De Coronabon is dus anders dan de Mellebon, die ook bestaat. De Mellebon is ook een aankoopbon. Hierbij kunnen alle Melse handelszaken kiezen of ze er aan meedoen of niet. 

Coronabon voor handelszaken

Als je een handelszaak hebt en verplicht moest sluiten tijdens de coronacrisis, kan jij ook instappen in het systeem. Je zorgt ermee dat Mellenaars de coronabonnen die ze kunnen krijgen van de gemeente, ook in jouw zaak kunnen uitgeven. Een fijn geschenk voor je trouwe klanten, en voor anderen een gelegenheid om je zaak te ontdekken. 

Wie mag deelnemen? 

Om te mogen deelnemen, moet je ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen voor activiteiten met als voorwerp kleinhandel, horeca of dienstverlening. 

Ook moet je verplicht gesloten geweest zijn tijdens de coronacrisis en dus recht hebben gehad op de corona-hinderpremie. 

Verder kan de coronabon enkel gebruikt worden bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zelf instaat voor de uitbating van zijn activiteit of via een aangestelde werknemer of een zelfstandig gerant. 

En uiteraard is de coronabon er voor handelszaken die gevestigd zijn op het grondgebied van Melle. 

Hoe neem je deel? 

De gemeente schrijft pro-actief zo veel mogelijk handelszaken aan die in aanmerking komen. Ben je de brief kwijt, of heb je hem niet gekregen en denk je toch in aanmerking te komen? Onderaan deze pagina kan je het deelnameformulier downloaden in word-formaat. Je kan het ook digitaal invullen via het e-loket. 

Je aanvaardt de bon, wat nu?

Als je ingeschreven bent, kan je de coronabon aanvaarden als betaalmiddel. De ontvangen bonnen mag je éénmaal per maand factureren aan de gemeente. Je dient de factuur in samen met de ontvangen bonnen. Bonnen die vóór de vervaldag zijn besteed, kan je nog indienen ter betaling ook na de vervaldag van de bon en dit uiterlijk tot 1 april 2022. 

En dan is er ook nog de Mellebon...

Misschien ben je met je zaak nog niet ingeschreven voor de Mellebon. De Mellebon is de aankoopbon van de gemeente Melle waarop alle Melse handelszaken kunnen intekenen, niet alleen de zaken die in aanmerking komen voor de corona-hinderpremie. De gemeente gebruikt de Mellebon zelf als geschenk bij geboortes en jubilea, of om buurtfeesten mee te subsidiëren. Mellenaars kunnen hem als geschenbon bij de gemeente verkrijgen. Ook deze bon is een manier om Mellenaars de weg naar je zaak te laten vinden.

Je vindt meer info over de Mellebon op deze pagina