Cultuurdienst

De cultuurdienst staat in voor de ontwikkeling van een gevarieerd en breed toegankelijk cultuuraanbod in de gemeente. De dienst organiseert en co├Ârdineert ondermeer de huiskamerconcerten, de 11 juliviering en de ontvangst van de 65-jarigen, workshops, cultuuruitstappen en de deelname aan nationale evenementen zoals Open Monumentendag of Erfgoeddag.