Dag van de trage weg

Volg de onderstaande aanwijzingen om een luswandeling van 14 kilometer te maken. Kijk op je wandeling aandachtig rond en vul het schema over de bruggen in. Het schema kan je onderaan de pagina downloaden. Stuur jeingevuld formulier door naar tragewegenmelle@gmail.com en maak kans op een prijs!

DEEL 1 : Wegbeschrijving

Vertrek aan de parking in de Ovenveldstraat ter hoogte van de ingang van de petanqueclub.

Vertrek in oostelijke richting over het brede pad langsheen het kunstgrasveld. Voorbij de tractorsluis kom je aan een T-kruispunt. Sla hier rechts af.

Ga via de brug over de beek en laat het tunneltje letterlijk en figuurlijk links liggen.

Ga twee hoge gemetste spoorwegbruggen voorbij tot je aan een T-kruispunt uitkomt. Daar sla je linksaf.

Aan de eerste splitsing mag je gerust eens rechtsaf tot bovenop de brug om van het uitzicht te genieten. Maar eigenlijk slaan we hier liever links af. Net voor de volgende (dubbele) brug sla je rechtsaf het brede pad in.

Aan de volgende brug sla je rechtsaf om iets verder linksaf te slaan tussen de velden.
Volg het pad over de beek en onder de tunnel door tot je aan een T-kruispunt komt. Sla hier linksaf en blijf rechtdoor gaan tot je aan een bunker met 2 schietgaten rechtsaf kan slaan tussen de dubbele bomenrij. Blijf tussen de bomenrijen stappen en negeer zowel de eerste weg rechts als de eerste weg links. En plots zie je rechts van jou twee bruggen staan. (Of zijn het er vier?)

Ga NIET onder de spoorweg door, maar blijf de weg naar het noordwesten volgen. Aan het eerste T-kruispunt ga je rechtsaf. In de bocht ga je niet naar rechts, maar volg je de weg tot je rechtsaf kan slaan in een weg die naar het noordwesten loopt.

Midden de velden kan je rechtsaf slaan en tussen twee omheinde installaties doorgaan tot je onder een brug uitkomt. Net voorbij deze brug sla je linksaf, want er zijn geen andere mogelijkheden.

Aan de zitbank volg je het fietspad naar het noorden. Wees voorzichtig in het oversteken van de drukke weg! Gelukkig zijn er hier zebrapaden met een middeneiland. Ga in de richting van het grote witte kruis en volg de weg naar het noordwesten.

Volg deze drukke weg over de beek heen en sla aan de verkeerslichten rechtsaf. Aan de kapel ga je rechtdoor tot je op de oever van de Schelde bent aangekomen. Volg de Schelde stroomopwaarts tot je aan een grote metalen boogbrug aangekomen bent. Blijf op de rechteroever en ga onder de brug door.

Volg het jaagpad onder twee grote bruggen door. Nadat je een brug volg graffiti bent gepasseerd, kies je voor het linkerpad dat naar boven loopt. Ga niet links de asfaltweg op, maar blijf rechts de groene oever volgen tot aan de volgende brug.

Sla linksaf en ga voor de volgende brug linksaf langsheen de spoorweg. Blijf de spoorweg volgen en ga aan de tweede brug rechtsaf onder de brug door. Direct na deze brug ga je linksaf en blijf je de spoorweg volgen. Ga linksaf onder de hoge spoorwegbrug door en blijf links aanhouden. Kijk wel eens aandachtig naar de hoge brug achter jou en de lage brug rechts van jou.


Volg het fietspad naast de spoorlijn tot je rechtsaf kan, over een verkeersplateau, een trage weg in.

Op het einde van deze trage weg sla je linksaf en aan het eerstvolgende kruispunt rechtsaf. Ga over het kruispunt heen en onder de brug door.

Direct na de brug kan je rechtsaf slaan en volg je een weg langsheen de spoorlijn. Op een bepaald moment wordt deze weg een fietspad tot aan een bruggencomplex.

Ga onder al deze bruggen door en sla direct erna linksaf de weg naast de visput in.

Over het brugje sla je rechtsaf en volg je deze waterloop stroomopwaarts tot je terug aan je startpunt aangekomen bent.

Deel 2

Een brug dient om verkeersstromen van elkaar te scheiden.

In onderstaand schema vermeld je of deze stromen bestaan uit een rijweg (R), spoorlijn (S), een waterloop (W) of een autostrade (A)


Tevens vermeld je of het hier gaat over een brug gemaakt met bakstenen (S), beton (B) of metaal (M) Welk materiaal werd het MEESTE gebruikt om deze brug te maken?

Download het formulier hieronder