Deadline aanvragen energielening

Gepubliceerd op maandag 3 september 2018 14.57 u.
Inwoners kunnen via Veneco een Vlaamse energielening aanvragen voor energiebesparende maatregelen.Zoals reeds aangekondigd vervalt de energielening aan 2% in 2019.

 Vanaf 1 januari 2019 zullen enkel de sociale doelgroep en verenigingen nog energieleningen kunnen krijgen. Wie niet tot de sociale doelgroep behoort, kan nog een aanvraag indienen tot en met 30 november 2018 (= correct ingevuld aanvraagformulier en alle gevraagde bijlagen) . 

Omwille van organisatorische redenen ligt de deadline voor het indienen van aanvragen voor 2%-leningen op 30 november 2018. Aanvragen ingediend na deze datum zullen niet meer behandeld worden (postdatum telt).