Definitieve wijziging rijrichting brughelling Vijverwegel

Gepubliceerd op dinsdag 18 juni 2024 11.48 u.
De gemeente wijzigt de rijrichting op de brughelling van de Vijverwegel. Met die beslissing komt het lokaal bestuur tegemoet aan de vraag van de buurtbewoners.

In januari werd de rijrichting voor gemotoriseerd verkeer omgekeerd. Het lokaal bestuur wilde zo het sluipverkeer tegengaan en de veiligheid verhogen van de fietsers die doorsteken via het Vervaenehof.

Bij een bevraging in maart opteerde twee derde van de bewoners van de Vijverwegel en Platanendreef voor de herinvoering van de oorspronkelijke rijrichting richting Platanendreef.