OCMW Melle dienst gezinsopvang

De dienst gezinsopvang van het OCMW Melle co├Ârdineert de opvang bij de aangesloten onthaalouders.

Op zoek naar opvang in een warme gezinssfeer? Maak kennis met onze kinderbegeleiders. Opvang dicht bij huis voor ieder kind verzekerd in een huiselijke omgeving. Elk kind krijgt er, in samenspraak met de ouders, optimale ontplooiingskansen.

Dit is een dienst die erkend en gesubsidieerd is door Kind en Gezin. Er wordt voornamelijk gezinsopvang georganiseerd voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Wij staan ook open voor de opvang van kinderen met een extra of specifieke zorgbehoefte die dan een gepaste begeleiding kunnen krijgen en samen met de andere kinderen kunnen opgevangen worden.

Onze kinderbegeleiders worden zorgvuldig geselecteerd, rekening houdend met de kwaliteitseisen van Kind & Gezin. Zij beschikken over een attest van levensreddend handelen en over de nodige pedagogische kwaliteiten. De dienst zorgt voor opvolging, begeleiding en vorming van de kinderbegeleiders, zodat jouw kind steeds een veilige en kwalitatieve opvang krijgt.

Hoe aanvragen?

Als ouders op zoek gaan naar een opvang voor hun kindje, kunnen zij bij de dienstverantwoordelijke terecht. Tijdens een telefonisch contact, mail of bezoek wordt er gepeild naar de wensen van de ouders. Zoals wanneer je opvang nodig hebt, hoeveel dagen per week, vanaf welk uur. Op basis hiervan verneem je welke kinderbegeleider beschikbaar is en kan je een afspraak maken voor een kennismakingsbezoek. Hierna kunnen jullie de opvang vastleggen zodat we, na ontvangst van bevestiging van je gekozen kinderbegeleider, je plaats kunnen reserveren. Er wordt een afspraak gemaakt met de dienstverantwoordelijke om de schriftelijke overeenkomst en het opvangplan vast te leggen.

Kostprijs

De dienst werkt met een systeem inkomenstarief, conform de bepalingen van Kind & Gezin. Dit betekent dat de bijdrage wordt berekend op basis van je gezinsinkomen. Ouders kunnen zelf hun inkomenstarief berekenen via de website van Kind en Gezin. Hebt u meer dan één kind ten laste, dan krijgt u korting op het basistarief.

De richtlijnen van het Ministerie van Financiën vermelden dat de werkelijk betaalde kosten voor kinderopvang van kinderen tot drie jaar fiscaal aftrekbaar zijn. Hiervoor krijgt u jaarlijks een attest van de dienst.