Dienst registratie en domeinen

Het registratiekantoor is o.a. bevoegd voor de registratie van huurcontracten van onroerende goederen, notariële akten en administratieve akten, het afleveren van eigendomsattesten, voor het invorderen van successierechten, de schatting van onroerende goederen voor derden,...