College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bestaat uit de burgemeester, de schepenen en de algemeen directeur.

Het bezit talrijke eigen bevoegdheden waardoor het op zelfstandige wijze kan deelnemen aan het bestuur. Zo houdt het college van burgemeester en schepenen zich onder meer bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het is daarnaast een uitvoerend orgaan waarbij het zowel opdrachten van gemeentelijk als van algemeen belang behartigt (bv. houden van de kiezerslijsten, onderhoud van buurtwegen en waterlopen).

Het is een ‘collegiaal’ orgaan, wat wil zeggen dat alle beslissingen gezamenlijk moeten worden genomen. Elke schepen krijgt een aantal beleidsgebieden toegewezen die hij/zij met bijzondere aandacht volgt en voorbereidt.

Het college van burgemeester en schepenen vergadert in principe elke dinsdag om 8.30 uur in de vergaderzaal in het gemeentehuis.

Samenstelling