Gemeenteraad

Ben je op zoek naar de agenda, verslagen en geluidsopname? Klik rechts op de blauwe knop!

De gemeenteraad is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de gemeente en het beleidsorgaan bij uitstek. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente.

In de eerste plaats is de gemeenteraad bevoegd voor alles wat van gemeentelijk belang is. Daarnaast moet de gemeenteraad beraadslagen over elk onderwerp van algemeen belang dat door de hogere overheid wordt opgedragen (bv. toezicht over de kerkfabrieken, erkenning van buurtwegen). De gemeenteraad heeft ook een belangrijke controleopdracht: het oefent toezicht uit op het college van burgemeester en schepenen.

De burgemeester is niet langer automatisch voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad kiest zelf een voorzitter uit de groep van de gemeenteraadsleden.

De gemeenteraad vindt in principe elke derde maandag van de maand plaats om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, met uitzondering van de zomermaanden.

Gemeenteraden in 2021

Gemeenteraden in 2022

Gemeenteraden in 2023

 • 16 januari 2023
 • 13 februari 2023
 • 20 maart 2023
 • 17 april 2023
 • 22 mei 2023
 • 19 juni 2023
 • 11 september 2023
 • 14 september 2023
 • 16 oktober 2023
 • 20 november 2023
 • 18 december 2023

Huishoudelijk reglement

Klik hier voor het huishoudelijk reglement. 

Lokaal bestuur Melle transparant over mandaten

Het gemeentebestuur van Melle wil transparant zijn in het aantal mandaten en de hieraan verbonden vergoedingen die de gemeenteraadsleden en de leden van het schepencollege vervullen. Daarom kan je hieronder een lijst downloaden van alle mandaten die door de gemeenteraad gestemd werden. Een overzicht van mandaten die niet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd dienen te worden, is terug te vinden op www.cumuleo.be.

Samenstelling