Gezinsraad

Ben je op zoek naar de agenda en verslagen? Klik rechts op de blauwe knop!

Wat?

De Melse gezinsraad komt op voor de collectieve belangen van de gezinnen, waarbij ook alleenstaanden een gezin vormen. De gezinsraad geeft spontane adviezen aan het gemeentebestuur en brengt zo het beleid en de gezinnen dichter bij elkaar.

 De Melse gezinsraad wil gezinnen individueel helpen door:

 • zeer laagdrempelige contactmogelijkheden aan te bieden
 • hen actief door te verwijzen naar de gemeentelijke dienst
 • het stimuleren van oplossingen voor gezinnen en mindervaliden
 • inspraak en informatie te verlenen

Is er iets dat u graag besproken ziet op een gezinsraad? Contacteer ons.

Wie?

 • Yves Van Walle, Vooruit (voorzitter)
 • Rose Botelberge, Open VLD (secretaris)
 • Philippe Engels, CD&V (penningmeester)
 • Christophe Baele, Willemfonds
 • Jannicke Hurtekant, GBS De Parkschool
 • Kathleen Snyers, Groen
 • Kelly Dermul, N-VA
 • Lesley-Ann Reding, Welzijnsschakel Melle
 • Lieselot Bleyenberg, schepen
 • Luk Van Landuyt, LETS Melle-Merelbeke
 • Marie Mons, inclusie
 • Marjan De Dene, oudercomité Sint-Vincentiusschool
 • Nicole Vande Putte, Sogeha VZW
 • Ria De Paepe, onafhankelijk
 • Yvan Vandewalle, ouderenadviesraad

Statuten/huishoudelijk reglement

Verslagen 2024