Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

Wat?

De GROS of de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking is een gemeentelijke adviesraad voor het ruime terrein van ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidverhoudingen. Daarnaast wil de GROS organisaties en personen die in Melle bezig zijn met de derde wereld een platform bieden en ondersteunen.

De GROS adviseert de gemeente over haar Noord-Zuidbeleid. Bovendien krijgt de GROS jaarlijks een budget om projecten mee te ondersteunen. Ze leggen hierbij een bijzondere nadruk op de band met de Melse bevolking. Een deel wordt gereserveerd voor sensibilisatie- en informatiecampagnes. Bovendien organiseert de GROS ook zelf verschillende activiteiten: het wereldfeest, een projectavond, lezingen.

Wie?

 • Lieselot Bleyenberg, schepen
 • Rita De Vetter, secretaris
 • Rita Moeraert, penningmeester
 • Christophe Baele
 • Koen D'Hoore
 • Koen De Bosschere
 • Kathleen Hales
 • Frank Lavens
 • Emilia Motoasca
 • Frieda Vandenberghe
 • Lut Vandendriessche
 • Ann Van De Velde

Statuten/huishoudelijk reglement

Subsidies

 • Ben je bezig met een project rond ontwikkelingssamenwerking? Dan kan je via de GROS een subsidie van de gemeente krijgen; Je vindt alle informatie op deze pagina.