Digitaal participatiemoment RUP Spijkersdreef

Het gemeentebestuur van Melle organiseert samen met Veneco een digitaal participatiemoment over het RUP Spijkersdreef op maandag 10 januari om 18 uur. Er zal dan info verstrekt worden over de bestemming van de zone.

Het gemeentebestuur Melle is gestart met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Spijkersdreef. Het plangebied van het RUP omvat het binnengebied (in wijzerzin) tussen de oprit van de R4, de Scheldevallei, de Ringvaart en de N9 Brusselsesteenweg. Het betreft de
kantorensite van Fluvius en de heterogeen bebouwde zone tussen de oprit van de R4 en de Spijkersdreef.

Het RUP heeft tot doel om de ruimtelijke structuur van de bebouwde ruimte, ingesloten door de R4, N9, Ringvaart en Schelde, te optimaliseren. Het gebied heeft vandaag een lage visuele en een beperkte toegevoegde waarde voor de omgeving. De zone ten noorden van de Spijkersdreef zal een lokaal bedrijventerrein als bestemming krijgen, met de mogelijkheid om aan bedrijvigheid gerelateerde functies te ontwikkelen, zoals 'kantoorachtigen' en horeca.

Voor de kantorensite van Fluvius zal in het RUP een kader vastgelegd worden voor toekomstige ontwikkelingen, met als doel een meer duurzame en kwalitatieve inrichting. Tevens zullen er randvoorwaarden opgenomen worden voor het vrijwaren van de Scheldevallei en het beperken
van de verharde ruimtes, voornamelijk op de site van Fluvius.

Startnota en procesnota
Op 29 juni 2021 werd de procesnota en startnota goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Een procesnota is een soort overzicht van de planningsprocedure, de vervolgstappen, de samenstelling van het planteam, de betrokken actoren, de wijze van communicatie, enzovoort. De startnota bevat een ruimtelijk en juridisch-planologisch onderzoek van het plangebied en een visie over een gewenste ontwikkeling. De documenten kunnen ook hier geraadpleegd worden.

Mellenaars kunnen op afspraak, op het gemeentehuis, de startnota en de procesnota nog tot en met 17 februari 2022 inkijken. Reacties zijn ook welkom tot en met 17 februari 2022 via grondgebiedszaken@melle.be of Gemeenteplein 1, 9090 Melle.
Participatiemoment
Op 10 januari 2022 wordt er een digitaal participatiemoment georganiseerd. Inschrijven is niet nodig. Je kan het moment vanaf 18 uur digitaal bijwonen door de te klikken op deze link.