Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 moeten stedenbouwkundige handelingen, verkavelingsaanvragen en bijstelling van een verkaveling ingediend worden via het Omgevingsloket.
De aanvraag voor een omgevingsvergunning komt via het omgevingsloket toe op de dienst Omgeving. Het elektronisch ingediende dossier komt in een opvolgingssysteem dat onder meer waakt over termijnen en dat ook eventuele andere instanties die advies moeten geven, betrekt. Uiteindelijk volgt ook de beslissing via digitale weg. Een bijkomend voordeel voor de indiener is dat hij 24 uur per dag de status van het dossier kan opvolgen. Belangrijk is wel dat de anvraag voor een omgevingsvergunning ingediend wordt zoals vastgelegd in het normenboek. Alle informatie over de omgevingsvergunning is te vinden op www.omgevingsloket.be


Informatievergadering voor vergunningsaanvraag OMV_2020137335

Betreffende : uitbreiden brouwerij Huyghe en wijziging tracé Eikerwegel (ingedeelde inrichting of activiteit + stedenbouwkundige handelingen)

Aanvrager
HUYGHE-BROUWERIJ van MELLE

Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek loopt van 29-11-2021 t.e.m. 28-12-2021.

Datum en tijdstip
Dinsdag 7 december 2021 om 18 u

Deelname aan de vergadering
Omwille van de coronamaatregelen werd de informatievergadering digitaal georganiseerd op dinsdag 7 december 2021 om 18 uur.
De digitale informatievergadering werd opgenomen. U kan deze herbekijken via volgende link 

3824 HUY - infovergadering openbaar onderzoek-20211207_175526-Opname van vergadering.mp4U vindt hierbij de link naar het dossier dat u kan raadplegen op het omgevingsloket :
https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=UAtnxYdgSLCNr3DU-GUVpw 

Privacy
De digitale informatievergadering wordt opgenomen. Wil je liever niet in beeld komen, zet dan je camera voor alle zekerheid uit.

Vragen?
Je kan vragen stellen tijdens de informatievergadering. De vragen zullen tijdens of na de presentatie mondeling beantwoord worden.
Heb je nadien nog vragen over dit dossier? Nog tot 14 december 2021 kan je ze doormailen naar grondgebiedszaken@melle.be