Digitale bouwaanvraag

Sinds 1 september 2015 is het mogelijk om in Melle een digitale bouwaanvraag in te dienen.
De digitale bouwaanvraag komt via het omgevingsloket toe op het gemeentehuis. Het elektronisch ingediende dossier komt in een opvolgingssysteem dat onder meer waakt over termijnen en dat ook eventuele andere instanties die advies moeten geven, betrekt. Uiteindelijk volgt ook de beslissing via digitale weg. Een bijkomend voordeel voor de indiener is dat hij 24 uur per dag de status van het dossier kan opvolgen. Belangrijk is wel dat de digitale bouwaanvraag ingediend wordt zoals vastgelegd in het normenboek. Alle informatie over de digitale bouwaanvraag is te vinden op www.omgevingsloket.be