Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 moeten stedenbouwkundige handelingen, verkavelingsaanvragen en bijstelling van een verkaveling ingediend worden via het Omgevingsloket.
De aanvraag voor een omgevingsvergunning komt via het omgevingsloket toe op de dienst Omgeving. Het elektronisch ingediende dossier komt in een opvolgingssysteem dat onder meer waakt over termijnen en dat ook eventuele andere instanties die advies moeten geven, betrekt. Uiteindelijk volgt ook de beslissing via digitale weg. Een bijkomend voordeel voor de indiener is dat hij 24 uur per dag de status van het dossier kan opvolgen. Belangrijk is wel dat de anvraag voor een omgevingsvergunning ingediend wordt zoals vastgelegd in het normenboek. Alle informatie over de omgevingsvergunning is te vinden op www.omgevingsloket.be