Dossier Kinderwelzijn: Samen 1plan Gent-Scheldekracht

Gepubliceerd op maandag 17 januari 2022 8.49 u.
Samen1Plan wil kinderen, jongeren en gezinnen tijdige en laagdrempelige hulp bieden wanneer daar nood aan is. "Hier komen kinderen met uiteenlopende, milde tot matige psychische klachten", aldus Annelies Geldof, eerstelijnspsycholoog kinderen en jongeren bij Eerstelijnszorg Scheldekracht.

"De problemen waar kinderen en jongeren bij ons mee terechtkunnen zijn: stress, laag zelfbeeld, moeilijkheden rond omgaan met emoties (boosheid, verdriet, angst), rouw in de brede zin van het woord, bezorgdheden rond assertiviteit, psychosomatische problemen, problemen rond eten en slaap... We gaan in eerste instantie samen met ouders en kinderen de bezorgdheden en sterktes in kaart brengen, vervolgens zoeken we oplossingen om de klachten te verhelpen, zodat kinderen (en ouders) weer beter verder kunnen."

Welke vragen krijgen jullie?
Annelies: “De vragen die we krijgen zijn heel erg uiteenlopend en steeds erg verschillend. Soms is er voor een vraag een ruimer antwoord nodig dan enkel een psychologisch aanbod voor
het kind. Zo is er soms een vraag naar vrijetijdsbesteding, huiswerkbegeleiding, het gezin weer samen op de rails krijgen.”

Welke rol speelt het verbindingsteam van Samen1Plan Gent-Scheldekracht?
Annelies: "Het verbindingsteam werkt kortdurend met gezinnen en zoekt samen met ouders en kinderen naar manieren om weer meer evenwicht te brengen in de leefsituatie.”

Netwerk van partners
"Bij Samen1Plan werken we steeds op verwijzing van andere partners, zoals het CLB, Het Huis van het Kind, Het Sociaal Huis, een CKG... Ook huisartsen kunnen naar ons verwijzen. 'Het belang van verwijzers staat centraal binnen Samen1Plan GentScheldekracht’' aldus Annelies. Ze
bereiken ons met hun vragen. Verder worden we ook in de wandelgangen aangesproken op de locaties waar we gevestigd zijn."

Wie kan er terecht bij Samen1plan?
Annelies: "Onze doelgroep bestaat vooral uit kwetsbare gezinnen voor wie we laagdrempelige en nabije hulp en gratis hulpverlening aanbieden. Ouders die zich zorgen maken over het welbevinden van hun kind kunnen dit met de huisarts, op school en met het CLB bespreken of in Het Huis van het Kind bespreken... en via die weg kan ook onze dienst
ingeschakeld worden.”

Wat kan Samen1plan Scheldekracht voor jou doen?
Annelies: “Kinderen en jongeren tot 25 jaar, uit Merelbeke en deelgemeenten, kunnen gratis kortdurende psychologische ondersteuning krijgen, tot 8 sessies.”

Hoe kan je gebruikmaken van deze dienstverlening?
Spreek de CLB-medewerker, Huis van het Kind of de contactpersoon van Kind en gezin aan! Zij kunnen samen met jou de aanmelding doen.