Drugpunt Rhode & Schelde

Drugpunt is een lokale preventiedienst, die investeert in het welzijn en de gezondheid van de lokale bevolking.

Dit doen ze door het individu en de samenleving kritisch te leren omgaan met genotsmiddelen en door problemen als gevolg van middelengebruik te voorkomen, via ondersteuning aan beginnende gebruikers en hun omgeving.

Drugpunt verstaat onder drugs zowel illegale genotsmiddelen (zoals cannabis, cocaïne en XTC) als legale genotsmiddelen (zoals alcohol, tabak en medicatie).

Daarenboven worden ook verwante thema's zoals gokken en gamen in rekening gebracht.
Je kan steeds contact opnemen met Drugpunt voor informatie en advies.