Economische maatregelen

Voor onze economie heeft de coronacrisis grote gevolgen. Veel mensen zien hun omzet dalen of zelfs stilvallen, veel mensen zien hun inkomen bedreigd. Sinds begin mei nemen veel sectoren een voorzichtige herstart. 

Als je vragen hebt over welke activiteit je al dan niet mag uitvoeren, kan je eerst kijken in bijlage van het ministerieel besluit, waarin de cruciale sectoren zijn opgesomd. Ook kan je de lijst met veelgestelde vragen raadplegen. Die lijst biedt al een antwoord op heel wat concrete vragen voor diverse sectoren. 

Heb je een handelszaak en werk je aan een plan ivm je heropening? Dan kan je je baseren op de richtlijnen van de FOD economie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/gids-opening-handel.pdf

Federale en Vlaamse steunmaatregelen

Bron: VLAIO

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus

Uitstel betaling onroerende voorheffing en verkeersbelasting

De Vlaamse Belastingsdienst zal uitstel verlenen aan bedrijven om hun factuur voor onroerende voorheffing en jaarlijkse verkeersbelasting te betalen.

  • De aanslagbiljetten onroerende voorheffing zullen pas in september worden gestuurd. 
  • Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen vier maand uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting

Hinderpremie

Omwille van de coronacrisis moeten veel bedrijven verplicht sluiten. Om hen te ondersteunen heeft de Vlaamse Regering beslist een hinderpremie uit te keren. De corona hinderpremie bedraagt 4000 euro en is bedoeld voor bedrijven met een fysieke inrichting die volledig moeten sluiten. Meer informatie over deze premie, de voorwaarden en hoe je ze moet aanvragen vind je hier: 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

Het ministerieel besluit met betrekking tot deze steunmaatregel vind je onderaan deze pagina. 

Waarborg coronacrisis

Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan waarborgen, kunnen via de waarborglening tot 75 % van de kredietverbintenissen (en bepaalde leasingverbintenissen) laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Deze maatregel werd door de coronacrisis uitgebreid tot bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud). Meer informatie daarover vind je hier

PMV

https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

FOD Economie

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor

FOD Financiën

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Er is een federaal nummer beschikbaar waar je terecht kan met vragen die betrekking hebben op economie: 0800/120 33