Eerste hulp bij fuiven (EHBF)

Fuiven is voor veel jongeren dé favoriete vrijetijdsbesteding bij uitstek. Jongeren willen niet alleen gaan feesten, maar vaak ook zelf fuiven organiseren.

De organisatie van fuiven of evenementen is echter geen sinecure! Een organisator van een fuif moet duizend en één dingen regelen. Zonder gids of checklist is het dan ook moeilijk om de wirwar van organisatorische aspecten te ontwarren. De jeugddienst wil jongeren daarin begeleiden aan de hand van de fuifgids EHBF.

EHBF is een handleiding met daarin een overzicht van alle regelgeving, van alle lokale instanties waar je terecht kunt en praktische tips van ervaren organisatoren om een evenement goed te plannen en vlot te laten verlopen. De EHBF kan je verkrijgen bij de jeugddienst of kan je EHBF downloaden.

Praktisch

Als je een fuif organiseert moet je een aanvraag doen bij de gemeente. Dit gebeurt via het digitaal evenementenloket EagleBe. Meer info kan je hier terugvinden. De aanvraag dien je ten laatste 6 weken voor aanvang van de fuif in.

Reglement 'Veilig Fuiven'

De gemeenteraad keurde op 26 juni 2017 het nieuwe reglement inzake Veilig Fuiven goed.
Desbetreffend reglement voorziet dat de gemeente Melle een subsidie verleent om de kosten inzake veiligheid op fuiven te ondersteunen.

Verenigingen van Melle die aangesloten zijn bij een Melse adviesraad komen in aanmerking voor deze subsidie. Het reglement in kwestie kan je hier downloaden.

Eén van de voorwaarden in dit reglement is dat elke vereniging voorziet, naast het inhuren van een securityfirma, in minstens 2 vrijwilligers die de opleiding 'Fuifcoach' volgden, een opleiding die de gemeente gratis aanbiedt aan verenigingen.

Fuifcoach

Volgens het reglement 'Veilig Fuiven' moet op elk feest of fuif een opgeleide fuifcoach aanwezig zijn. De opleiding 'Fuifcoach' wordt georganiseerd in samenwerking met de jeugddiensten van de regio Rhode & Schelde. De opleiding omvat 4 luiken van telkens 2 uur:

  1. Wetgeving, preventie en veiligheid
  2. Omgaan met verbale en fysieke agressie
  3. Omgaan met drugs en alcohol
  4. EHBO