Elsdriespark

Het ‘Elsdriespark is een groenpool en belangrijke ontmoetingsruimte voor de Elsdrieswijk en de gebruikers van de sporthal. Voor de kinderen en kleuters van GBS De Parkschool is dit buurtpark een natuurlijke buitenspeelruimte.

Bij het aanleggen van het park werd maximaal ingezet op een natuurrijke inrichting en beleving.


De belangrijkste doelstellingen van het park zijn:

 • het creëren van bereikbare en toegankelijke natuur op buurtniveau
 • het realiseren van een veilige én groene schoolomgeving
 • de ondersteuning van biodiversiteit (speelnatuur, leernatuur, eetbaar groen, … )
 • het creëren van trage verbindingen voor fietsers en voetgangers, met openbare verlichting
 • ontharden met maximale waterinfiltratie

Tijdens het voorbereidende planningsproces werden participatiemomenten georganiseerd om alle belanghebbenden erbij te betrekken. Het uiteindelijke resultaat zie je op het grondplan.
Klik hier om het grondplan te openen, je kan in- en uitzoomen tot op perceelniveau.

De aanleg van het park gebeurde in drie fases:

 • Deel 1: aanleg van de parkzone
  • Juni 2021: start van het aanleggen, plantklaar maken.
  • Najaar 2021 | voorjaar 2022: start van het aanplanten.

 • Deel 2: aanleg van de verkeersplateau’s in de Beekstraat en de Spoorlaan
  • Start najaar 2021.
  • Volledige onderbreking van beide wegen, een omleiding wordt voorzien.

 • Deel 3: groenaanleg van de schoolomgeving/speelplaats
  • Zomer 2021: start voorbereidende werken, plantklaar maken.
  • Najaar 2021- voorjaar 2022: start van het aanplanten.

Kostprijs en subsidies
De werken werden aanbesteed en gegund aan de firma Hertsens wegenwerken voor 862.319,51 euro inclusief btw.

Het volledige project kon rekenen op subsidies van het Agentschap Natuur en Bos en van de provincie Oost- Vlaanderen.

Platteland Plus: Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland.