Elsdriespark

Op maandag 7 juli 2021 starten de werken voor het aanleggen van het 'Elsdriespark'.
De afwerking van de gebouwen van onze nieuwe gemeenteschool is in zicht. Na de herfstvakantie, vanaf maandag 8 november 2021 starten alle leerkrachten en leerlingen

Het ‘Elsdriespark wordt een groenpool. Het zal een belangrijke ontmoetingsruimte zijn voor de Elsdrieswijk en de gebruikers van de sporthal. Voor de kinderen en kleuters van de school wordt dit buurtpark een natuurlijke buitenspeelruimte.

Bij het aanleggen van het park zetten we maximaal in op een natuurrijke inrichting en beleving.
Onze belangrijkste doelstellingen zijn:

 • het creëren van bereikbare en toegankelijke natuur op buurtniveau
 • het realiseren van een veilige én groene schoolomgeving
 • de ondersteuning van biodiversiteit (speelnatuur, leernatuur, eetbaar groen, … )
 • het creëren van trage verbindingen voor fietsers en voetgangers, met openbare verlichting
 • ontharden met maximale waterinfiltratie

Tijdens het voorbereidende planningsproces werden participatiemomenten georganiseerd om alle belanghebbenden erbij te betrekken. Het uiteindelijke resultaat zie je op het grondplan.
Klik hier om het grondplan te openen, je kan in- en uitzoomen tot op perceelniveau.

De werken bestaan uit 3 delen:

 • Deel 1: aanleg van de parkzone
  • Juni 2021: start van het aanleggen, plantklaar maken.
  • Najaar 2021 | voorjaar 2022: start van het aanplanten.

 • Deel 2: aanleg van de verkeersplateau’s in de Beekstraat en de Spoorlaan
  • Start najaar 2021.
  • Volledige onderbreking van beide wegen, een omleiding wordt voorzien.

 • Deel 3: groenaanleg van de schoolomgeving/speelplaats
  • Zomer 2021: start voorbereidende werken, plantklaar maken.
  • Najaar 2021- voorjaar 2022: start van het aanplanten.

Kostprijs en subsidies
De werken werden aanbesteed en gegund aan de firma Hertsens wegenwerken voor 862.319,51 euro inclusief btw.

Het volledige project kon rekenen op subsidies van het Agentschap Natuur en Bos en van de provincie Oost- Vlaanderen.

Platteland Plus: Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland.