Evenementenformulier

Op 27 november2021 gingen er nieuwe coronamaatregelen in voor evenementen. Het is dan verplicht om als organisator een Covid Safe Ticket plus te vragen aan je bezoekers vanaf 50 personen indoor en vanaf 100 personen buiten. Dat betekent dat je hun covid safe-app of document moet inscannen en een groen vinkje moet krijgen. De 'plus' betekent dat je deelnemers ook na het scannen van het Covid Safe Ticket nog een mondmasker moeten dragen. 

Onder die aantallen hoef je geen specifieke maatregelen te nemen. Let wel, als je eten en drinken aanbiedt, moet je de regels van de horeca volgen.

CERM of CIRM zijn dan niet meer verplicht, maar het mag wel nog. Zeker CERM kan een handig instrument zijn om na te kijken of je wel veilig aan het werken bent.

Alle info over CERM en het formulier zelf vind je hier: https://www.covideventriskmodel.be/

Alle info over CIRM vind je hier: https://www.covideventriskmodel.be/cirm

Wanneer je als organisator een evenement organiseert in Melle

- dat publiek toegankelijk is (niet op uitnodiging)

- voor meer dan honderd personen

- waarbij er elektronisch versterkte muziek wordt gebruikt

- waarop er gedanst wordt

dan moet je de gemeente verwittigen. Dat gebeurt aan de hand van een evenementenformulier dat je ten minste zes weken vóór aanvang bezorgt aan de dienst informatie, kermissen en feestelijkheden.

De gevraagde gegevens laten ons toe om de risico's van elk evenement in te schatten en de gepaste maatregelen te treffen. Via het evenementenformulier kan je ook toelating vragen voor het spelen van versterkte muziek op openbare plaatsen, voor het innemen van de openbare weg of voor het schenken van sterke dranken.

Het aanvraagformulier voor eigen security moet gestuurd worden naar de FOD Binnenlandse Zaken (spvcontrole@ibz.fgov.be) en in cc naar de lokale politie (pz.rhodeschelde.HHOO@police.belgium.eu).