Evenementenformulier

Vanaf 1 september 2021 tot 30 oktober mogen evenementen indoor tot 200 personen en outdoor tot 400 personen doorgaan zonder maatregelen. Vanaf 1 oktober wordt dat 500 personen binnen en 750 buiten. Wil je meer personen ontvangen? Dan kan je werken met het Covid-safe-ticket; of je kan maatregelen toepassen zoals afstand houden en mondmaskers dragen. 

Onder deze drempels heb je geen CERM of CIRM-formulier meer nodig. 

Ontvang je meer personen? Dan moet je wel CERM en eventueel CIRM gebruiken. 

Je voegt deze als bijlage bij je evenementenformulier.

Alle info over CERM en het formulier zelf vind je hier: https://www.covideventriskmodel.be/

Wanneer je evenement in een zaal plaatsvindt, moet je ook de capaciteit ervan opnieuw berekenen aan de hand van het CIRM-formulier. Dat is een formulier specifiek voor infrastructuur. Je vindt het nodige op deze pagina: https://www.covideventriskmodel.be/cirm

Wanneer je als organisator een evenement organiseert in Melle

- dat publiek toegankelijk is (niet op uitnodiging)

- voor meer dan honderd personen

- waarbij er elektronisch versterkte muziek wordt gebruikt

- waarop er gedanst wordt

dan moet je de gemeente verwittigen. Dat gebeurt aan de hand van een evenementenformulier dat je ten minste zes weken vóór aanvang bezorgt aan de dienst informatie, kermissen en feestelijkheden.

De gevraagde gegevens laten ons toe om de risico's van elk evenement in te schatten en de gepaste maatregelen te treffen. Via het evenementenformulier kan je ook toelating vragen voor het spelen van versterkte muziek op openbare plaatsen, voor het innemen van de openbare weg of voor het schenken van sterke dranken.

Het aanvraagformulier voor eigen security moet gestuurd worden naar de FOD Binnenlandse Zaken (spvcontrole@ibz.fgov.be) en in cc naar de lokale politie (pz.rhodeschelde.HHOO@police.belgium.eu).