Evenementenformulier

Wanneer je als organisator een evenement organiseert in Melle

- dat publiek toegankelijk is (niet op uitnodiging)

- voor meer dan honderd personen

- waarbij er elektronisch versterkte muziek wordt gebruikt

- waarop er gedanst wordt

dan moet je de gemeente verwittigen. Dat gebeurt aan de hand van een evenementenformulier dat je ten minste zes weken vóór aanvang bezorgt aan de dienst informatie, kermissen en feestelijkheden.

De gevraagde gegevens laten ons toe om de risico's van elk evenement in te schatten en de gepaste maatregelen te treffen. Via het evenementenformulier kan je ook toelating vragen voor het spelen van versterkte muziek op openbare plaatsen, voor het innemen van de openbare weg of voor het schenken van sterke dranken.

Het aanvraagformulier voor eigen security moet gestuurd worden naar de FOD Binnenlandse Zaken (spvcontrole@ibz.fgov.be) en in cc naar de lokale politie (pz.rhodeschelde.HHOO@police.belgium.eu).