Fietspad Heusdenbaan

Gepubliceerd op maandag 5 september 2022 8.58 u.
Het Agentschap Wegen en Verkeer zal het fietspad in klinkers langs de Heusdenbaan vervangen door een fietspad in asfalt. Concreet gaat het om het stuk tussen kruispunt Oude Brusselse Weg (inclusief dit kruispunt) en de N9 Brusselsesteenweg (dit kruispunt wordt niet meegenomen).

Relance schoolroutes

Dit werk kadert in het project schoolroutes relance.

Fases

De werken starten op maandag 12 september en zullen vermoedelijk 2 weken duren per rijrichting. Eerst begint de aannemer aan de noordkant (rijrichting N9) en werkt vanaf het kruispunt N9 naar de Oude Brusselse Weg. Vervolgens komt de zuidkant (rijrichting
Brusselse Weg) aan de beurt. Hij werkt hierbij vanaf het kruispunt met de Oude Brusselse Weg naar de N9. 

Omleidingen

Het verkeer op de N447 Heusdenbaan blijft gedurende de volledige duur van de werken rijden in de rijrichting van de N9, het verkeer in de andere rijrichting volgt gedurende de volledige duur van de werken een omleiding via de R4 en de Laarnebaan. Fietsers volgen in beide richtingen de omleiding via Oude Brusselse weg/Jules Destréelaan/ Jan van Aelbroecklaan.

Ook buslijn 27 zal niet kunnen passeren.

Volgende haltes worden niet bediend:

Melle Wevershof
Heusden Donkerstraat
Heusden Spangerede
Heusden Sinte-Barbarastraat
Heusden Bosheidestraat
Heusden Aelmeersstraat
Heusden Neerheide
 
de vervanghalte hiervoor is Melle Leeuw

Check ook https://wegenenverkeer.be/werken/meer-fietscomfort-op-heusdenbaan-n447-melle