Omgeving Sint-Franciscusinstituut wordt fietszone

Gepubliceerd op woensdag 27 maart 2024 10.26 u.
Een aannemer start in principe op woensdag 3 april met het aanbrengen van een wegmarkering voor een fietszone in de Tuinstraat (gedeelte tussen de rotonde en de Nonnenwegel) en in de Merelbekestraat (vanaf het midden van de brughelling tot iets voorbij het kruispunt met de Palmstraat).

De aannemer voorziet één dag voor het uitvoeren van de werken. Afhankelijk van het weer of andere omstandigheden wordt er eventueel ook op donderdag 4 april gewerkt.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de belijningswerken zal de Tuinstraat in de loop van de dag even plaatselijk worden afgesloten tussen de rotonde en de Nonnenwegel. De straat zal zo snel mogelijk terug worden opengesteld, een precies tijdsvenster kan niet gegeven worden maar de hinder zal minimaal van duur zijn. In de Merelbekestraat zal de belijning aangebracht worden terwijl het verkeer beurtelings kan passeren. Hier zal de hinder dus ook minimaal zijn.

Parkeerverbod

Om te vermijden dat auto’s door de Tuinstraat rijden tijdens de werken, zal er parkeerverbod gelden op de parking naast de school. Van zodra de werken afgelopen zijn, zullen deze parkeerverboden verwijderd worden.

Markering fietszone

Er wordt belijning aangebracht om de fietszone in de omgeving van de rotonde aan te duiden. Deze fietszone situeert zich vanaf het midden van de brughelling in de Merelbekestraat, over de rontonde via de Tuinstraat tot aan de Nonnenwegel en via de Merelbekestraat tot aan het zebrapad net voorbij de Palmstraat. Na het aanbrengen van de belijning worden er ook de verkeersborden geplaatst om de fietszone aan te duiden.

Belangrijke info voor fietsers 

Fietsers die richting Tuinstraat rijden zullen het bestaande fietspad kunnen blijven gebruiken tot in de Tuinstraat. Fietsers die richting Melle Leeuw willen rijden via de Merelbekestraat zullen niet tot op de rotonde hoeven te rijden om in te voegen in het verkeer maar zullen op de brughelling reeds het fietspad kunnen verlaten om zich in de fietsstraat te begeven. De boordstenen zijn daarom plaatselijk verlaagd. Er komt ook een opstelling (geel paaltje met verkeersbord met witte pijl) om de fietsers daar veilig in het verkeer te laten invoegen (zogenaamde 'rugdekking').

De werken worden uitgevoerd tijdens de paasvakantie om de hinder tot een minimum te beperken. We willen je alvast bedanken voor jouw geduld en het respecteren van de nodige maatregelen tijdens de werken.