Financieel beheerder

De financieel beheerder staat in voor het financiële beheer van de gemeente. Zij leidt de financiële dienst en is verantwoordelijk voor de inning van de ontvangsten en de betaling van de uitgaven van de gemeente.

De financieel beheerder voert controle uit op de financiële verbintenissen die de gemeente aangaat met betrekking tot de wettigheid en regelmatigheid ervan. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor de begrotings- en vermogensboekhouding evenals voor het thesaurie- en liquiditeitsbeheer van de gemeente.

Naast diverse rapporteringsverplichtingen behoren ook de opmaak van het budget, het meerjarenplan en de jaarrekening tot de taak van de financieel beheerder.