Financieel directeur

De financieel directeur staat in voor het financiële beheer van de gemeente & het OCMW. Zij leidt de financiële dienst en is verantwoordelijk voor de inning van de ontvangsten en de betaling van de uitgaven van de gemeente.

De financieel directeur voert controle uit op de financiële verbintenissen die gemeente & OCMW aangaan met betrekking tot de wettigheid en regelmatigheid ervan. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor de begrotings- en vermogensboekhouding evenals voor het thesaurie- en liquiditeitsbeheer van de gemeente en het OCMW.

Naast diverse rapporteringsverplichtingen behoren ook de opmaak van het budget, het meerjarenplan en de jaarrekening tot de taak van de financieel directeur.