Financiële dienst

De financiële dienst staat het gemeentebestuur bij in de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid. Tot de hoofdopdrachten van de dienst horen:

  • het voeren van de boekhouding
  • het opstellen van het jaarlijks budget (raming van alle te verwachten uitgaven en ontvangsten)
  • het opstellen van de jaarrekening
  • adviesverlening en controle
  • het opstellen van de belasting- en retributiereglementen
  • de opmaak van belastingkohieren en de inning van belastingen
  • kerkfabrieken