François Spae

François Spae werd geboren in Gent op 30 juli 1872. Hij was lid van de bloemistenfamilie Spae, die al sinds de tweede helft van de achttiende eeuw actief was in Gent. François bleef trouw aan de familietraditie en vestigde zich als bloemist in Melle. Hier in Melle bouwde hij, vooral na de Eerste Wereldoorlog, zijn bedrijf steeds verder uit, maar daarnaast was hij ook nationaal actief in de tuibouwwereld. Zo engageerde hij zich vanaf 1905 in de Syndicale Kamer der Belgische Hofbouwers, de belangrijkste beroepsvereniging voor bloemisten en tuinbouwers. Hij was achtereenvolgens lid van het Bestendig Comité, secretaris en ondervoorzitter. Verder oefende hij de functie uit van voorzitter van de Hoogeren Raad voor Hofbouw en van beheerder van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde. In 1933 was hij voorzitter van de Gentse Floraliëncommissie.

Behalve bloemist, was François Spae ook actief in de politiek. Tijdens de oorlog maakte hij deel uit van het schepencollege van Melle en was hij voorzitter van het lokale Hulp- en Voedingscomiteit, dat voorzag in de voedselbedeling bij de bevolking. In 1922 werd hij verkozen tot burgemeester. Hij bleef deze functie uitoefenen tot 1932. François Spae overleed op 17 september 1939. Bijna twintig jaar later werden de gronden waarop zijn tuinbouwbedrijf gelegen was, als bouwgrond verkocht en werd er de François Spaestraat aangelegd.

 

Meer weten over François Spae? Breng een bezoek aan de tentoonstelling in het gemeentelijk museum op 22 april!